เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00029303
หมายเลขทรัพยากรi00350206
บาร์โค้ด39611019119030
เล่มปีที่ 115 ฉบับที่ 11-12 (ก.ย.-ต.ค.) 2559
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai - Bound Fl.2
วันที่นำเข้า25 Aug 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0