เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00029303
หมายเลขทรัพยากรi00349983
บาร์โค้ด39611019114882
เล่มปีที่ 115 ฉบับที่ 8-10 (มิ.ย.-ส.ค.) 2559
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai - Bound Fl.2
วันที่นำเข้า23 Aug 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0