เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00029303
หมายเลขทรัพยากรi00348763
บาร์โค้ด39611019102150
เล่มปีที่ 114 ฉบับที่ 12 (ต.ค.-ธ.ค.) 2558
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai - Bound Fl.2
วันที่นำเข้า13 Jul 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0