เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00029303
หมายเลขทรัพยากรi00341395
บาร์โค้ด39611019087732
เล่มปีที่ 114 ฉบับที่ 7-8 (พ.ค.-มิ.ย.) 2558
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai - Bound Fl.2
วันที่นำเข้า12 Oct 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0