เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00029303
หมายเลขทรัพยากรi00341394
บาร์โค้ด39611019081719
เล่มปีที่ 114 ฉบับที่ 5-6 (มี.ค.-เม.ย.) 2558
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai - Bound Fl.2
วันที่นำเข้า12 Oct 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0