เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00029303
หมายเลขทรัพยากรi00341396
บาร์โค้ด39611019066256
เล่มปีที่ 114 ฉบับที่ 3-4 (ม.ค.-ก.พ.) 2558
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai - Bound Fl.2
วันที่นำเข้า12 Oct 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0