เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116916
หมายเลขทรัพยากรi00317363
บาร์โค้ด39611019012229
เล่มVol. 9 No. 102 (Sep.) 2014
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า16 Sep 2014
จำนวนครั้งที่ยืม0