เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00029303
หมายเลขทรัพยากรi00322688
บาร์โค้ด39611019008444
เล่มปีที่ 113 ฉบับที่ 6 (เม.ย.) 2557
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai - Bound Fl.2
วันที่นำเข้า5 Feb 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0