เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116916
หมายเลขทรัพยากรi00312576
บาร์โค้ด39611019008409
เล่มVol. 9 No. 97 (Apr.) 2014
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า24 Apr 2014
จำนวนครั้งที่ยืม0