เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116916
หมายเลขทรัพยากรi00314126
บาร์โค้ด39611019008038
เล่มVol. 9 No. 98 (May) 2014
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า17 May 2014
จำนวนครั้งที่ยืม0