เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00029303
หมายเลขทรัพยากรi00319922
บาร์โค้ด39611019007994
เล่มปีที่ 113 ฉบับที่ 3-5 (ม.ค.-มี.ค.) 2557
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai - Bound Fl.2
วันที่นำเข้า24 Nov 2014
จำนวนครั้งที่ยืม0