เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116916
หมายเลขทรัพยากรi00315282
บาร์โค้ด39611019007736
เล่มVol. 9 No. 99 (June 2014)
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า20 Jun 2014
จำนวนครั้งที่ยืม0