เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00029303
หมายเลขทรัพยากรi00327293
บาร์โค้ด39611019007620
เล่มปีที่ 113 ฉบับที่ 7-8 (พ.ค.-มิ.ย.) 2557
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai - Bound Fl.2
วันที่นำเข้า25 Jun 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0