เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116916
หมายเลขทรัพยากรi00311386
บาร์โค้ด39611019005318
เล่มVol. 9 No. 96 (Mar.) 2014
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า19 Mar 2014
จำนวนครั้งที่ยืม0