เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00029303
หมายเลขทรัพยากรi00309919
บาร์โค้ด39611018246529
เล่มปีที่ 112 ฉบับที่ 6-7 (เม.ย.-พ.ค.) 2556
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai - Bound Fl.2
วันที่นำเข้า1 Feb 2014
จำนวนครั้งที่ยืม0