เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00029303
หมายเลขทรัพยากรi00309917
บาร์โค้ด39611018244896
เล่มปีที่ 112 ฉบับที่ 8-9 (มิ.ย.-ก.ค.) 2556
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai - Bound Fl.2
วันที่นำเข้า1 Feb 2014
จำนวนครั้งที่ยืม0