เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00029303
หมายเลขทรัพยากรi00309918
บาร์โค้ด39611018066729
เล่มปีที่ 112 ฉบับที่ 3-5 (ม.ค.-มี.ค.) 2556
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai - Bound Fl.2
วันที่นำเข้า1 Feb 2014
จำนวนครั้งที่ยืม0