เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00029303
หมายเลขทรัพยากรi00309916
บาร์โค้ด39611018064427
เล่มปีที่ 112 ฉบับที่ 1-2 (พ.ย.-ธ.ค.) 2555
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai - Bound Fl.2
วันที่นำเข้า1 Feb 2014
จำนวนครั้งที่ยืม0