เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00029303
หมายเลขทรัพยากรi00316067
บาร์โค้ด39611018048313
เล่มปีที่ 113 ฉบับที่ 1-2 (พ.ย.-ธ.ค.) 2556
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai - Bound Fl.2
วันที่นำเข้า25 Jul 2014
จำนวนครั้งที่ยืม0