เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00029303
หมายเลขทรัพยากรi00309915
บาร์โค้ด39611018036441
เล่มปีที่ 111 ฉบับที่ 11-12 (ก.ย.-ต.ค.) 2555
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai - Bound Fl.2
วันที่นำเข้า1 Feb 2014
จำนวนครั้งที่ยืม0