เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00029303
หมายเลขทรัพยากรi00299793
บาร์โค้ด39611018033927
เล่มปีที่ 111 ฉบับที่ 9-10 (ก.ค.-ส.ค.) 2555
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai - Bound Fl.2
วันที่นำเข้า21 May 2013
จำนวนครั้งที่ยืม1