เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00029303
หมายเลขทรัพยากรi00330798
บาร์โค้ด39611010039823
เล่มปีที่ 114 ฉบับที่ 1-2 (พ.ย.-ธ.ค.) 2557
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai - Bound Fl.2
วันที่นำเข้า6 Nov 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0