เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116916
หมายเลขทรัพยากรi00319835
บาร์โค้ด39611010035060
เล่มVol. 9 No. 104 (Nov.) 2014
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า22 Nov 2014
จำนวนครั้งที่ยืม0