เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00029303
หมายเลขทรัพยากรi00327776
บาร์โค้ด39611010033735
เล่มปีที่ 113 ฉบับที่ 11-12 (ก.ย.-ต.ค.) 2557
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai - Bound Fl.2
วันที่นำเข้า14 Jul 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0