เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116916
หมายเลขทรัพยากรi00318049
บาร์โค้ด39611010030665
เล่มVol. 9 No. 103 (Oct.) 2014
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า15 Oct 2014
จำนวนครั้งที่ยืม0