เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00029303
หมายเลขทรัพยากรi00293294
บาร์โค้ด39611010018785
เล่มปีที่ 111 ฉบับที่ 6-8 (เม.ย.-มิ.ย.) 2555
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai - Bound Fl.2
วันที่นำเข้า7 Dec 2012
จำนวนครั้งที่ยืม0