เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00029303
หมายเลขทรัพยากรi00111411
บาร์โค้ด39611001952604
เล่มปีที่103ฉบับที่1(เม.ย.-มิ.ย.,2547)
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai Fl.2
วันที่นำเข้า26 Sep 2011
จำนวนครั้งที่ยืม0