เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00029303
หมายเลขทรัพยากรi00111406
บาร์โค้ด39611001877447
เล่มปีที่ 101,102 ฉบับที่ 4,1-4 (ม.ค.-เม.ย.2546-มี.ค.2
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai - Bound Fl.2
วันที่นำเข้า26 Sep 2011
จำนวนครั้งที่ยืม0