เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00029303
หมายเลขทรัพยากรi00111403
บาร์โค้ด39611001742674
เล่มปีที่ 100,101 ฉบับที่ 10-12,1-3 (ม.ค.-ธ.ค., 2545)
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai - Bound Fl.2
วันที่นำเข้า26 Sep 2011
จำนวนครั้งที่ยืม0