เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00029303
หมายเลขทรัพยากรi00111405
บาร์โค้ด39611001678092
เล่มปีที่ 100 ฉบับที่ 2-3,6 (พ.ค.-มิ.ย.,-ก.ย.,2544)
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai - Bound Fl.2
วันที่นำเข้า26 Sep 2011
จำนวนครั้งที่ยืม0