เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00029303
หมายเลขทรัพยากรi00111404
บาร์โค้ด39611001617421
เล่มปีที่ 100 ฉบับที่ 1,4-5,7-9 (เม.ย.,ก.ค.-ส.ค.,ต.ค.-
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai - Bound Fl.2
วันที่นำเข้า26 Sep 2011
จำนวนครั้งที่ยืม0