เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00029303
หมายเลขทรัพยากรi00111378
บาร์โค้ด39611001356343
เล่มปีที่ 107 ฉบับที่ 8-9 (มิ.ย.-ก.ค. 2551)
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai - Bound Fl.2
วันที่นำเข้า26 Sep 2011
จำนวนครั้งที่ยืม0