เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00029303
หมายเลขทรัพยากรi00282009
บาร์โค้ด39611001052256
เล่มปีที่ 111 (มี.ค.2555) ฉบับพิเศษ
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai - Bound Fl.2
วันที่นำเข้า29 Mar 2012
จำนวนครั้งที่ยืม0