เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00029303
หมายเลขทรัพยากรi00111388
บาร์โค้ด39611000839190
เล่มปีที่ 109 ฉบับที่ 5-6 (มี.ค.-เม.ย. 2553)
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai - Bound Fl.2
วันที่นำเข้า26 Sep 2011
จำนวนครั้งที่ยืม0