เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00029303
หมายเลขทรัพยากรi00111393
บาร์โค้ด39611000834589
เล่มปีที่ 110 ฉบับที่ 6-8 (เม.ย.-มิ.ย. 2554)
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai - Bound Fl.2
วันที่นำเข้า26 Sep 2011
จำนวนครั้งที่ยืม0