เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00029303
หมายเลขทรัพยากรi00286045
บาร์โค้ด39611000720689
เล่มปีที่ 110 ฉบับที่ 11-12 (ก.ย.-ต.ค.2554)
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai - Bound Fl.2
วันที่นำเข้า30 Jun 2012
จำนวนครั้งที่ยืม0