เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00029303
หมายเลขทรัพยากรi00292290
บาร์โค้ด39611000575265
เล่มปีที่ 111 ฉบับที่ 3-5 (ม.ค.-มี.ค.) 2555
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai - Bound Fl.2
วันที่นำเข้า20 Nov 2012
จำนวนครั้งที่ยืม0