เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00029303
หมายเลขทรัพยากรi00111423
บาร์โค้ด39611000573005
เล่มปีที่ 106 ฉบับที่ 5-6 (มี.ค.-เม.ย.2550)
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai - Bound Fl.2
วันที่นำเข้า26 Sep 2011
จำนวนครั้งที่ยืม0