เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00029303
หมายเลขทรัพยากรi00286046
บาร์โค้ด39611000482736
เล่มปีที่ 111 ฉบับที่ 1-2 (พ.ย.-ธ.ค.2554)
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai - Bound Fl.2
วันที่นำเข้า30 Jun 2012
จำนวนครั้งที่ยืม0