เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00029303
หมายเลขทรัพยากรi00111417
บาร์โค้ด39611000349984
เล่มปีที่ 105 ฉบับที่ 6-8 (เม.ย.-มิ.ย.2549)
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai - Bound Fl.2
วันที่นำเข้า26 Sep 2011
จำนวนครั้งที่ยืม0