เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00029303
หมายเลขทรัพยากรi00111385
บาร์โค้ด39611000264084
เล่มปีที่ 109 ฉบับที่ 1-2 (พ.ย.-ธ.ค. 2552)
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai - Bound Fl.2
วันที่นำเข้า26 Sep 2011
จำนวนครั้งที่ยืม0