เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00029303
หมายเลขทรัพยากรi00111390
บาร์โค้ด39611000263680
เล่มปีที่ 110 ฉบับที่ 3-5 (ม.ค.-มี.ค. 2554)
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai - Bound Fl.2
วันที่นำเข้า26 Sep 2011
จำนวนครั้งที่ยืม0