เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00029303
หมายเลขทรัพยากรi00111380
บาร์โค้ด39611000091933
เล่มปีที่ 108 ฉบับที่ 10-11 (ส.ค.-ก.ย. 2552)
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai - Bound Fl.2
วันที่นำเข้า26 Sep 2011
จำนวนครั้งที่ยืม0