เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00029303
หมายเลขทรัพยากรi00111409
บาร์โค้ด39611000054568
เล่มปีที่ 105 ฉบับที่ 11-12 (ก.ย.-ต.ค. 2549)
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai - Bound Fl.2
วันที่นำเข้า26 Sep 2011
จำนวนครั้งที่ยืม0