เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00029303
หมายเลขทรัพยากรi00111425
บาร์โค้ด39611000051887
เล่มปีที่ 107 ฉบับที่ 1-2 (พ.ย.-ธ.ค.2550)
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai - Bound Fl.2
วันที่นำเข้า26 Sep 2011
จำนวนครั้งที่ยืม0