เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00029303
หมายเลขทรัพยากรi00111413
บาร์โค้ด39611000023209
เล่มปีที่ 109 ฉบับที่ 9 (ก.ค. 2553)
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai Fl.2
วันที่นำเข้า26 Sep 2011
จำนวนครั้งที่ยืม0