By   Published  20160728141821  
เป็นหนังสือที่เลือกวิธีสื่อให้ผู้อ่านเข้าใจได้อย่างชัดเจนถึงประเด็นที่สำคัญที่สุดของคำว่า "โชค" ที่ทุกคนสามารถสร้างได้เอง ซึ่งช่วยลบล้างความคิดผิด ๆ เกี่ยวกับเรื่องโชคที่มีอยู่มากมายในสังคม อีกทั้งยังช่วยเพิ่มความสำเร็จในชีวิตของคนทุกคนอีกด้วย