image
Source Types Book
Titleสุดยอดนักคิดผู้พลิกชะตาโลก / พรรณี เกษมล.
Authorพรรณี เกษมล.
Publishedกรุงเทพฯ : แสงดาว, 2556
Call Number153.42 พ208ส 2556
By   Published  20160121182557  
คู่มือเล่มนี้ได้เรียบเรียงเรื่องราวของนักคิดแห่งโลกตะวันตก ที่คนทั้งโลกไม่มีวันลืมเขาเหล่านั้น ใครจะลืมอริสโตเติล ใครจะลืมเพลโต ใครจะลืมกาลิเลโอ หรือใครจะลืมสตีฟ จอบส์กับผองเพื่อน ยังรวมทั้งนักคิดอีกนับร้อยชีวิตที่เรื่องราวของพวกเขาเหล่านั้น ได้พลิกโลกให้โลกไม่เป็นเช่นโลกในวันวานอีกต่อไป เนื้อหาเน้นเรื่องการเป็นนักคิดผู้ไม่ยอมจำนนกับกฏกติกาแห่งยุคสมัย บางคนเจิดจรัสในยุคของเขาแต่บางคนผู้คนรู้จักเรื่องราวความคิดของเขาเมื่อเขาได้ลาลับโลกนี้ไปแล้ว แต่เราจะได้เห็นพลังแห่งความคิดอันยิ่งใหญ่ของพวกเขาที่เปลี่ยนแปลงโลกให้โลกเป็นเช่นทุกวันนี้