Search again

Found: 114  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
Hanyu liangci xuexi shouce = Chinese measure words without tears / Chu Peiru ... [et al.].
Published
Beijing : Beijing University, 2001.
Call Number
495.18 H252 2001
Location
Songkhla

image
Xiao xue sheng yu wen ci dian tong yi ci / Xu Ke Wen, editor ;Xinke biaoci shu yanjiu zhong xin.
Published
Beijing : Kaiming, 2004.
Call Number
495.131 X64 2004
Location
Songkhla

image
Xiao xue sheng yu wen ci dian zao ju / Xu ke Wen, editor; Xinke biaoci shu yanjiu zhong xin.
Published
Beijing : Kaiming, 2004.
Call Number
495.13 X64 2004
Location
Songkhla

image
Teaching and learning Chinese in higher education : theoretical and practical issues / edited by Yang Lu.
Published
Milton Park, Abingdon, Oxon : Routledge, c2017.
Call Number
495.1800711 T253 2017
Location
Songkhla

image
HSK zhen ti ji : (er ji) = Official examination papers of HSK (Level 2) / Kongzi xue yuan zong bu, Guo jia Han ban bian zhi.
Published
Beijing : Gao deng jiao yu chu ban she, 2014.
Call Number
495.1076 H873 2014
Location
Songkhla

image
HSK zhen ti ji : (liu ji) = Official examination papers of HSK (Level 6) / Kongzi xue yuan zong bu, Guo jia Han ban bian zhi.
Published
Beijing : Gao deng jiao yu chu ban she, 2014.
Call Number
495.1076 H873 2014
Location
Songkhla

image
HSK zhen ti ji : (san ji) = Official examination papers of HSK (Level 3) / Kongzi xue yuan zong bu, Guo jia Han ban bian zhi.
Published
Beijing : Gao deng jiao yu chu ban she, 2014.
Call Number
495.1076 H873 2014
Location
Songkhla

image
HSK zhen ti ji : (si ji) = Official examination papers of HSK (Level 4) / Kongzi xue yuan zong bu, Guo jia Han ban bian zhi.
Published
Beijing : Gao deng jiao yu chu ban she, 2014.
Call Number
495.1076 H873 2014
Location
Songkhla

image
HSK zhen ti ji : (wu ji) = Official examination papers of HSK (Level 5) / Kongzi xue yuan zong bu, Guo jia Han ban bian zhi.
Published
Beijing : Gao deng jiao yu chu ban she, 2014.
Call Number
495.1076 H873 2014
Location
Songkhla

image
Han yu shi jie = The world of chinese / Wai yan she dui wai han yu bian ji shi bian.
Published
Beijing shi : Wai yu jiao xue yu yan jiu chu ban she, 2005.
Call Number
495.1824 H252 2005
Location
Songkhla

image
Han yu duo yin zi xue xi shou ce = Chinese multi-reading characters without tears / Peiru Chu, Nailu Jin ; translated by Kunru Chen...[et al.].
Author
Chu, Peiru.
Published
Beijing : Beijing University, 2002.
Call Number
495.1 C559H 2002
Location
Songkhla

image

image
Xian dai Han yu ci dian = Xiandai Hanyu cidian / Zhongguo she hui ke xue yuan yu yan yan jiu suo ci dian bian ji shi bian.
Published
Beijing : Shang wu yin shu guan, 2005.
Call Number
495.13 X64 2005
Location
Songkhla

image
Han yin dui zhao : Han yu jin yi ci xue xi shou ce = Handbook of Chineses near-synonyms / Mou Shuyuan, Wang Shuo.
Author
Mou, Shuyuan.
Published
Beijing : Beijing da xue chu ban she, 2004.
Call Number
495.131 M924H 2004
Location
Songkhla

image
Travel / Guan Jing Yuan ... [et al.].
Published
Beijing : Gao Deng Jiaoyu, 2004.
Call Number
495.1824 T779 2004
Location
Songkhla

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles