Search again

Found: 115  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
Zhongguo wen fa yao lue / Lu Shuxiang zhu.
Author
Lu, Shuxiang.
Published
Beijing : The commercial press, 2015.
Call Number
495.15 L926Z 2015
Location
Songkhla

image
Tong yong zhong wen ke ben : ke ben = Chinese reader / Zhu bian Shen Wen, Yang Shiquan.
Published
Beijing : Beijing yu yan wen hua da xue chu ban she, 2001-2006.
Call Number
495.1824 T665
Location
Songkhla

image
HSKK zhen ti ji = Official examination papers of HSKK / Kongzi xue yuan zong bu, Guo jia Han ban bian zhi.
Published
Beijing : Gao deng jiao yu chu ban she, 2014.
Call Number
495.1076 H873 2014
Location
Songkhla

image
A thematic dictionary of contemporary Chinese / Liwei Jiao, Yan Yang and Wei Liu.
Author
Jiao, Liwei.
Published
Abingdon, Oxon : Routledge, 2019.
Call Number
495.1321 J61T 2019
Location
Songkhla

image
HSK Cihui Gongguan = Access to the mastery of HSK vocabulary / Kong Cle Jin.
Author
Kong, Cle Jin.
Published
Beijing : Beijing Daxue, 2003.
Call Number
495.12 K82H 2003
Location
Songkhla

image
Ji chu kou yu = Basic conversational Chinese / Zheng Guoxiong, Chen Guanglei.
Author
Zheng Guoxiong.
Published
Beijing : Beijing yu yan da xue chu ban she, 2006.
Call Number
495.1824 Z63 2006
Location
Songkhla

image
Mastering advanced modern Chinese through the classics : an advanced language and culture course / Shu-Ling Wu, Haiwang Yuan.
Author
Wu, Shu-Ling.
Published
Abingdon, Oxon : Routledge, 2019.
Call Number
495.186421 W959M 2019
Location
Songkhla

image
Modern Mandarin Chinese : the Routledge course. Workbook level 1 / Claudia Ross...[et al].
Published
Abingdon, Oxon : Routledge, 2019.
Call Number
495.182421 M691 2019
Location
Songkhla

image
Reading to write : a textbook of advanced Chinese / Zu-yan Chen.
Author
Chen, Zu-yan.
Published
Abingdon, Oxon : Routledge, c2019.
Call Number
495.182421 C518R 2019
Location
Songkhla

image
Simulated HSK test : an illustrated booklet / Miao Xiao Fang, Zhang He Ping.
Published
Beijing : Beijing Yuyan Daxue, 2003.
Call Number
495.1076 M618S 2003
Location
Songkhla

image
Hanyu shuyu xuexi shouce = Chinese idioms and colloquialisms without tears / Hu Hong.
Author
Hu, Hong.
Published
Beijing : Beijing University, 2002.
Call Number
495.181 H874H 2002
Location
Songkhla

image
Hanyu chuji jiaocheng = Elementary Chinese course / Chief editor, Deng Yi.
Published
Beijing : bBeijing da xue chu ban she, 1993.
Call Number
495.1 H252 1993
Location
Songkhla

image
Studies on learning and teaching Chinese as a second language / edited by Xiaohong Wen and co-edited by Xin Jiang.
Author
Wen, Xiaohong.
Published
MiltonPark,Abingdon,Oxon : Routledge, c2019.
Call Number
495.182421 S933 2019
Location
Songkhla

image

image
Han ying dui zhao : Jian ming han yu yu fa xue xi shou ce = Chinese grammar without tears / Zhu Xiaoxing ; compiled Ye Wang ... [et al.].
Author
Zhu, Xiaoxing.
Published
Beijing : Beijing Da xue chu ban she, 2005.
Call Number
495.15 Z63H 2005
Location
Songkhla

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles